NVLA Kerala

Non Vocational Teachers Association, VHSE KERALA

NVLA NEWS

Recent

Navigation

MODEL EXAMINATION - 2014

അസോസിയേഷെന്‍റെ ഒന്നും രണ്ടും ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകളുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മോഡല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരത്തോടെ നടത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്

മോഡല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും അസോസിയേഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരികുകയാണ്. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്ന Question Paper Requirement (QPR)പൂരിപ്പിച്ചു ജനുവരി 10˛ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/ രജിസ്റ്റെര്‍ഡ് അയക്കേണ്ടതാണ്

ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഒന്നിന് 3 രൂപയാണ് വില. 10% കമ്മീഷന്‍ കഴിച് ബാക്കി വരുന്ന തുക ഡി.ഡി. എടുത്ത് QPR നോടൊം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

D.D. in favour of
Non-Voactional Lecturers Association
payable at SBT (Main Branch), Kottarakara
(A/c. No. 67077557523)


ഡി.ഡി.യും QPR˛ഉം ജനുവരി 10˛ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/രജിസ്റ്റെര്‍ഡ് വഴിമാത്രം അയക്കുക. സമയക്കുറവുമൂലം ജനുവരി 10˛ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന QPR യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല


കൊറിയര്‍ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം

Ganeshkumar.
Sreevinayakam
Avanoor
Kottarakara P.O.,
Dist. Kollam - 691506
Mob : 9446180188

രജിസ്റ്റെര്‍ഡ് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം
T Ganeshkumar. T
NVT in Physics
St.John’s VHSS
Ummannoor P.O.,
Dist. Kollam - 691520

For Details : Contact 
Ganeshkumar. T,
Mob : 9446180188

Read Me MODEL EXAMINATION - 2014

QPR


Share
Be a Member

SIMON PAVARATTY

Post A Comment: