Latest GOs


More

Posted on : Thursday, December 25, 2014 [0] comments Label: , ,

CE Monitoring & Cluster Meeting updating With forms

by : EC Creations
2014-15 അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ നിരന്തര പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ രേഖകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ഒരു ക്ലസ്റ്റര്‍ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കണം. അധ്യയനം നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയില്‍ 2014 ഡിസംബര്‍ 30, 31 തിയ്യതികളിലായാണ് ക്ലസ്റ്റര്‍ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ക്ലസ്റ്റര്‍ സെന്‍ററുകളില്‍ മാറ്റമില്ല. അതായത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ക്ലസ്റ്റര്‍ മീറ്റിംഗ് എവിടെ വെച്ചാണോ നടന്നത് അവിടെത്തന്നെയായിരിക്കും ഈ വര്‍ഷത്തെയും ക്ലസ്റ്റര്‍ മീറ്റിംഗ്. ക്ലസ്റ്റര്‍ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂള്‍ താഴെ നല്‍കുന്നു.


30/12/2014 Tuesday31/12/2014 Wednesday
English, Mathematics, Political Science, Biology (Botany&Zoology), Physics and All Rare SubjectsChemistry, Computer Science /Application, Commerce, Economics, History, Geography, Sociology and Any other subjects not listed


പ്രധാന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • ഓരോ സബ്ജക്ട് കണ്‍വീനറും മോണിറ്ററിംഗ് ടീമിന്‍റെയും അവര്‍ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളുടെയും പേരുകള്‍ അടങ്ങുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ക്കും ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്കും നല്‍കണം.
 • ഓരോ മോണിറ്ററിംഗ് ടീമിലും 2 അംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം 2 സ്കൂളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണം. ഒരു ടീമിന് പരമാവധി 10 സ്കൂളുകളേ അനുവദിക്കാവൂ. പരമാവധി 5 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മോണിറ്ററിംഗ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. സ്കൂളുകള്‍ അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെ സെറ്റുകളായി അനുവദിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.
 • അപൂര്‍വ്വ വിഷയങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും അവരവര്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയില്‍ത്തന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് നിര്‍വ്വഹിക്കണം. അപൂര്‍ വിഷയങ്ങളില്‍ അധ്യാപകര്‍ കുറവുള്ളത് കാരണം അവരെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലേക്കും നിയമിക്കാം. വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്കൂളുകളാണെങ്കില്‍ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ മതി. അത്തരം അധ്യാപകര്‍ക്ക് സര്‍വ്വീസ് റൂള്‍ പ്രകാരമുള്ള യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
 • മോണിറ്ററിംഗ് ടീമിലെ അധ്യാപകര്‍ മോണിറ്ററിംഗിന് ശേഷമുള്ള കൃത്രിമങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി  സ്കോര്‍ ഷീറ്റിന്‍റെ ഒരു കോപ്പി കൈപ്പറ്റേണ്ടതും  അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതുമാണ്.
 • മോണിറ്ററിംഗ് ടീം അവര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പ്രിന്‍സിപ്പള്‍മാരില്‍ നിന്നും ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടാണ്. ഇതിന്‍റെ ഒറിജിനല്‍ കോപ്പി മോണിറ്ററിംഗ് പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം RDD ഓഫീസുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഡ്യൂട്ടി മാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി മാതൃ സ്കൂളിന്‍റെ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന് സമര്‍പ്പിക്കണം. 
 • Work Done Memorandum, Original Duty Certificate എന്നിവ അതത് റീജിയണല്‍ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് 2014 മാര്‍ച്ച് 31 നകം സമര്‍പ്പിക്കണം.

CE Related ActivitesDate
Publication of CE score at school02/02/2015
School level Redressal of Complaints and Anomalies03/02/2015 to 06/02/2015
Publication of final list at school09/02/2015
Monitoring of CE by Monitoring teams11/02/2015 to 20/02/2015
Meeting of District Monitoring Committee23/02/2015
Submission of CE scores from schools to DHSE26/02/2015 to 27/02/2015
Posted on : Monday, December 22, 2014 [0] comments Label: , , , , ,

INCOME TAX CALCULATOR 2014-15

by : babu.
To download  INCOME TAX CALCULATOR CUM RELIEF CALCULATOR  (മലയാളം മെനുവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന   INCOME TAX CALCULATOR CUM 10-E FORM CREATOR ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ചുവടെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക )

Posted on : Wednesday, December 17, 2014 [0] comments Label: , ,

Answer Key Second Term Examination Dec 2014

by : Simon Pavaratty
Posted on : [0] comments Label: ,

Model Examination 2015

by : Simon Pavaratty
അസോസിയേഷെന്‍റെ ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകളുമായി സഹകരിച്ചര്‍ക്കുംവിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.നോണ്‍വോക്കേഷണൽ ലെക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇത്തവണയും നോണ്‍വോക്കേഷണൽ മോഡൽ പരീക്ഷകളുടെ (ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം)  ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിതരണംചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരികുകയാണ്.


ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഇതോടൊപ്പം
QPR Question Paper Requirement
പൂരിപ്പിച്ചു ജനുവരി  6  ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/ രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്അയക്കേണ്ടതാണ്.

ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഒന്നിന് 3.50 രൂപയാണ് വില. 10% കമ്മീഷന്‍ കഴിച് ബാക്കിവരുന്ന തുക ഡി.ഡി. എടുത്ത് QPR നോടൊം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

QPR ൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയര്‍ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാന്നണെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം.

QPR പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം

D.D. in favour of
Non-Voactional Lecturers Association payable at
SBT (Main Branch), Kottarakara
(A/c. No. 67077557523)

ഡി.ഡി.യും QPR˛ഉം ജനുവരി  6  ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്വഴിമാത്രം അയക്കുക. സമയക്കുറവുമൂലം ജനുവരി  6  ˛ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന QPR യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെതന്നെ Answer key അസോസിയേഷൻവെബ്‌ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിലാസം :
nvlassociation.com OR nvlassociation.blogspot.com

കൊറിയര്‍ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം
Ganeshkumar.
Sreevinayakam
Avanoor
Kottarakara P.O.,
Dist. Kollam - 691506
Mob : 9446180188

രജിസ്റ്റെര്‍ഡ് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം
T Ganeshkumar. T
NVT in Physics
St.John’s VHSS Ummannoor P.O.,
Dist. Kollam - 691520


For Details : Contact -
Ganeshkumar. T, Mob : 9446180188QPR FORM- MODEL 2015.pdf

സഹകരണം പ്രതീഷിച്ചുകൊണ്ടു :
ഷാജി പാരിപള്ളി

ജനറൽ സെക്രട്ടറി

Posted on : Monday, December 15, 2014 [2] comments Label:

HOW TO CALCULATE INCOME TAX FOR FINANCIAL YEAR 2014-15

by : babu.

HOW TO CALCULATE INCOME TAX- (2014-15)


ലോനപ്പന്‍മാഷ്‌ടെ പുസ്തകം [വരുമാന നികുതി കണക്കാക്കാം(2014-15)]
മാഷ് അങ്ങനെയാ കൃസ്തുമസ് പരീക്ഷേടെ അവധി കഴിഞ്ഞ്‌ തിരിച്ചു വന്നാപ്പിന്നെ ആകെ ഒരു വെപ്രാളമാ. പണ്ടും ദാക്ഷായണിടീച്ചര്‍ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. പിള്ളാരുടെ ശാക്തീകരണപ്രക്രിയയില്‍ അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന ഉത്സാഹമൊന്നും പിന്നീടങ്ങോട്ട് കാണില്ല.  “എന്താ മാഷേ, .. കാര്യം പറ ..” ഒരു പുസ്തകത്തില്‍ മാഷെന്തോ കണക്കു കൂട്ടുകയാ. ടീച്ചര്‍ തിരക്കിയത് മാഷ്‌ കേട്ടെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരന്‍ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.  ടീച്ചേര്‍സ് ട്രെയിനിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയ പുതിയ വല്ല പഠനതന്ത്രവും പയറ്റിനോക്കുന്നതാണോ ? ഒന്നു നോക്കിക്കളയാം, എച്ച്.എം ആകുമ്പോ എല്ലാത്തിലും ഒരു കണ്ണുവേണമല്ലോ. ദാക്ഷായണിടീച്ചര്‍ മാഷ്ടെ പുറകില്‍ ചെന്നു നിപ്പായി. വെട്ടിയും തിരുത്തിയും കൂട്ടിയും കുറച്ചും ആകെ  അലങ്കോലമായിരുന്നു പുസ്തകം. ടീച്ചറുടെ ഒരുമ്പെട്ടുള്ള ആ നില്‍പ്പ് കണ്ടപ്പോള്‍  സംഗതി ഇടങ്ങേറായി മാഷിനു തോന്നി. അങ്കലാപ്പ് ഒളിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മാഷെണീറ്റു. “ടീച്ചറേ, നേരത്തെ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നു പ്ലാന്‍ ചെയ്തു വക്കുന്നത് നല്ലതാ. ഇത്തവണ ഇന്‍കംടാക്സ് ന്റെ കാര്യത്തില് കാര്യായ മറികള് ഉണ്ടത്രേ.. ഞാന്‍ എന്തായാലും ഫെബ്രുവരീലിക്ക് നീട്ടി വയ്ക്കണില്ല.” ലോനപ്പന്‍ നായരങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടോണ സ്വഭാവം പണ്ടേ ഇല്ല. പിള്ളാരുടെ കാര്യത്തിലായാലും തുടക്കം മുതലേ ശ്രദ്ധ വേണം എന്നതാ മാഷ്ടെ പക്ഷം.
“തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേനാ..  പന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേനാ...” 
എന്നാണല്ലോ മഹാകവിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
മുകളില്‍ വിസ്തരിച്ചത് നടന്ന കഥയല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. ഡിസംബര്‍ മാസം കഴിഞ്ഞു പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാനുള്ള ആവേശത്തിമിര്‍പ്പിനിടെ അല്‍പ്പം ആകുലതയോടെ ഇടയ്ക്കിടെ തികട്ടിവന്നു അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് വരുമാന നികുതി (Income Tax)കണക്കാക്കല്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പൊതുപരീക്ഷയെ നേരിടാനായി കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതേ പിരിമുറുക്കവും അങ്കലാപ്പും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ശമ്പളവരുമാനക്കാരായ ജീവക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നത് പരമസത്യം  !
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ (2014-15) ആശ്വസിക്കാനുള്ള വക നല്‍കുന്ന ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇളവുകളും ഉള്ളതായി കാണാം.
(2014-15) ലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍/ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍
1 . നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ലാത്ത വരുമാന പരിധി 2 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 2.5 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തി (60 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിക്ക് )
2. നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും നല്‍കുന്ന (Chapter VI- A) കിഴിവ് 1  ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 1 .5 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തി
3.  ഹൌസിംഗ് ലോണിന്റെ പലിശക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന കിഴിവ് 1 .5  ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 2 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തി [ 24(1)]
4. 01-04-13 നും 31-03-14 നും ഇടക്ക് 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള  ഹൌസിംഗ് ലോണ്‍ എടുത്ത്, 40 ലക്ഷത്തില്‍ മേലെക്കയറാത്ത വീട് വാങ്ങിയര്‍ക്ക്, പലിശയടക്കുമ്പോള്‍  നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി മേല്‍ പറഞ്ഞ ഇളവിന് പുറമേ 1 ലക്ഷം വരെ (80EE)  ഇളവിന്റെ  ആനുകൂല്യം ഈ വര്‍ഷവും ലഭിക്കും. (വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ)
5. അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ടാകസബിള്‍ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് (ടാക്സബിള്‍ വരുമാനത്തിന്റെ വിശദീകരണം ചുവടെ) നികുതിയില്‍നിന്നു നേരിട്ട് കുറയ്ക്കാമെന്ന രീതിയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന 2000 രൂപവരെയുള്ള റിബേറ്റ്  (Section 87A) ഈ വര്‍ഷവും കനിഞ്ഞു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്
5. 2012 ല്‍ ആവിഷരിച്ച രാജീവ്ഗാന്ധി Equity scheme (80CCG) പ്രകാരം “പുതു ചെറുകിട ഓഹരി  നിക്ഷേപകരെ” (New retail investors) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഉപാധിയെന്ന നിലയില്‍ 50000 രൂപവരെ നിക്ഷേപിച്ച് 25000 രൂപ വരെ വരുമാനത്തില്‍നിന്ന് കുറക്കാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു (നിബന്ധനകള്‍ക്കു വിധേയമായി ഇതിനാല്‍ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 80 c പ്രകാരമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ ഒന്നര ലക്ഷത്തിനു പുറമേ 80CCG സ്കീമില്‍  50000 രൂപ വരെ  നിക്ഷേപിച്ച് നിഷേപത്തിന്റെ പകുതി വരുമാനത്തില്‍ ഇളവു നേടാം )
ലേഖനം പൂര്‍ണ്ണമായി വായിക്കാന്‍ ചുവടെ ക്ലീക് ചെയ്യുക 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE OF THE WRITEUP
Posted on : Saturday, December 6, 2014 [0] comments Label:

PLUS TWO ENGLISH

by : Simon Pavaratty

THIS PAGE HAS TWO SECTIONS

1. EXAM ORIENTED STUDY MATERIALS

2. AUDIO / VIDEO MATERIALS AND NOTES FROM INTERNET (FOR THIS GO TO THE MIDDLE OF THIS PAGE)

*************************************

1. EXAM ORIENTED STUDY MATERIALS


FOR PLUS TWO ENGLISH - SUMMARY CLICK HERE
MODEL DISCOURSES FOR BOTH PLUS ONE AND PLUS TWO
Prepared by Anoop M. S., HSST English, Thiruvananthapuram

Block 1 Chapter 3 : A Nice Citizen - An AppreciationPrepared by Gisrishlal Guptha K.S.HSST English TSNM HSS Kundurkunu, Mannarkkad, Palakkad

Plus Two Questions & Sample Answers Blockwise and ChapterwisePrepared by Nisha K. Jose & Maria Liz James
HSST English, St. Thomas HSS Erumely, Kottayam

Plus Two 2012 March – 3 Questions and Sample Answers Plus Two Exam 2012 March – Short Summaries of Prose and PoemsPrepared by James Jophy Jose, HSST English, GHSS Kissumam, Pathanamthitta

'MUKULAM'-2012-Support Materials for Higher Secondary


Sample Questions Plus Two

Plus Two Question Papers

Previous Year Sample Questions

2nd Year Questions


+2 BIOLOGY Instant Notes

MIKAVU 2014 for Plus Two
+2 Physics+ Chemistry+2 Maths+2 Economics+2 Accountancy+2 Computer Application
*********************************************
2. AUDIO / VIDEO MATERIALS AND NOTES FROM INTERNET   These links will take you to a video or audio or note in the internet. We can download it. If you don't know how to download videos read this article  Various methods to download from the internet.  Wish you all the best.
Block - 1 Peaks of Excellence
 • Oh! Public Performance
 • Let's Respond to India's Call
 • Goldmine of Indian Health Traditions
Block - 2 Heights of Glory
 • Dreams of a Girl
 • An Irish Rose
 • Best Buys for Health
 • The World Renowned Nose
Block - 3 Wings of Fancy
 • The King who Limped
Block - 4 Frames of Culture


 On Viewing the Television
 Interview : Adoor Gopalakrishnan
 • The Making of a Film
 • Screenplay : Pather Panchali
 • Making of 'The Kid'
Block - 5 Rhythm of Life
 • The Lottery Ticket
 • The Dear Departed

Posted on : Friday, November 28, 2014 [0] comments Label:

Botany Class Notes ( XI & XII)

by : EC Creations
മലപ്പുറം കുഴിമന്ന സർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രി.സുനിൽ കുമാർ. എം (Sunil Kumar.M, HSST Botany, Govt HSS, Kuzhimanna,Malappuram) തയ്യാറാക്കിയ ഒന്നും രണ്ടും വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ബോട്ടണി പഠന കുറിപ്പുകൾ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ലളിതവും നിലവാരമുള്ളതുമായ ബോട്ടണി പഠന കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയ സുനിൽ കുമാർ സാറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും പഠന സഹായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാംRead more: http://hsslive.blogspot.com/2014/11/botany-class-notes-xi-xii.html
Please down load or take printout answer key (Model 2014) from http://www.nvlassociation.com/2014/02/answer-key-model-examination-feb-2013.html