മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അസോസിയേഷെന്‍റെ ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകളുമായി സഹകരിച്ചര്‍ക്കും വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

നോണ്‍വോക്കേഷണൽ  ലെക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇത്തവണയും നോണ്‍വോക്കേഷണൽ ഒന്നാം ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരികുകയാണ്.

ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഇതോടൊപ്പം
QPR Question Paper Requirement Form Feb 2016 പൂരിപ്പിച്ചു ജൂലൈ 30 ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/ രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്അയക്കേണ്ടതാണ്.


  • ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഒന്നിന് 3.50 രൂപയാണ് വില. 10% കമ്മീഷന്‍ കഴിച്ച് ബാക്കിവരുന്ന തുക ഡി.ഡി. എടുത്ത് QPR നോടൊം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
  • QPR ൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കൊറിയര്‍ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാന്നണെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം.
  • QPR പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം


Syllabus 2016 Onam Exam

D.D. in favour of
Non-Voactional Lecturers Association payable at
SBT (Main Branch), Kottarakara
(A/c. No. 67077557523)


ഡി.ഡി.യും QPR˛ഉം ജൂലൈ 30  ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്വഴിമാത്രം അയക്കുക. സമയക്കുറവുമൂലം ജൂലൈ 30  ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന QPR യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.


പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെതന്നെ Answer key അസോസിയേഷൻവെബ്‌ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും വിലാസം :
nvlassociation.com OR nvlassociation.blogspot.com

കൊറിയര്‍ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം
Ganeshkumar.
Sreevinayakam
Avanoor
Kottarakara P.O.,
Dist. Kollam - 691506
Mob : 9446180188

രജിസ്റ്റെര്‍ഡ് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം
T Ganeshkumar. T
NVT in Physics
St.John’s VHSS Ummannoor P.O.,
Dist. Kollam - 691520


For Details : Contact -
Ganeshkumar. T, Mob : 9446180188


സഹകരണം പ്രതീഷിച്ചുകൊണ്ടു :
ഷാജി പാരിപള്ളി
ചെയർമാൻ
Online applications are invited for the Post-Matric Fresh/Renewal Scholarship (PMS) for the academic year 2016-17 from students belonging to minority communities (Muslim/ Christian/ Buddhists/ Sikh and Parsee) to be awarded by the Ministry of Minority Affairs, Government of India. Applications are to be submitted online in the Portal of the Ministry of Minority Affairs, Government of India. Instructions for filling up the online application can be accessed through the link provided in this blog. Last date for Online Submission of the Application by students is 31.07.2016. The details of the Scholarship are given below.


Post Matric Scholarship-Online Portal and User Manual 
Post Matric Scholarship 2016-17.Circular from collegiate Education
Post Matric Scholarship 2016-17.Guidelines
Post Matric Scholarship Online Portal
Post Matric Scholarship-Related Forms
Post Matric Scholarship Portal-User Manual
Online Portal-Video Help
മിഷൻ 100 ചില ഭേദഗതികളോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.അദ്ധ്യാപകരെ ഒത വിധത്തിലും ബാധി്ക്കു ന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല നടപ്പാക്കുന്നത് .സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം പൊതുവായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.
പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റ്‌ ക്രിയേഷൻ സ്പഷ്യൽ റൂൾസ് വരുന്ന മുറക്ക് നടപ്പിലാക്കും

സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് നടപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കും. OJT ഈ വർഷം 16 ദിവസം ആയിരിക്കും
ഒന്നാം വർഷക്കാർക്ക് 7+7+7+7 എന്ന ക്രമത്തിൽ സെമസ്റ്റർ അവസാനം നടത്തും
അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരു മാറ്റം (VHSST ) VT അദ്ധ്യാപകരുടെ എതിർപ്പ് മൂലം മാറ്റിവച്ചു

ലാബ് നവീകരണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കവാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്തും
LIC premia of state Government employees are deducted by the Drawing and Disbursing Officers concerned from the monthly salary and details of deduction forwarded to LIC office in electronic data format. In the case of staff working under Government Aided institutions, this has not been made compulsory. The Government have examined the matter in detail and are pleased to accord sanction to Drawing and Disbursing Officers of Government Aided Institutions to deduct the LIC premia of their employees through SPARK as being done in the case of employees in other Government offices under KGSD scheme. Click the below link and download the Govt order GO(P) No 94-2016-Fin dated 14-07-2016

GO(P) No 94-2016-Fin dated 14-07-2016

5000 രൂപവരെയുള്ള ആദായനികുതി റീഫണ്ടുകള്‍ ഉടന്‍ കൊടുത്തുതീര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ റീഫണ്ടുകളാണ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷംതന്നെ കൊടുത്തുതീര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്തതും 5000 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ളതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് റീഫണ്ടുകളാണ് കെട്ടികിടക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡിന്റെ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും സമയത്തിന് മറുപടി നല്‍കാത്തവരുടെകാര്യത്തിലും ഉടന്‍ തീര്‍പ്പാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശമുണ്ട്. റിട്ടേണ്‍ നല്‍കിയത് പരിശോധിച്ച് റീഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കില്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം
Study Notes of Plus one Computerised Accounting prepared by Johnson Koshy, HSST Commerce,Govt Boys H.S.S Adoor, Pathanamthitta published. Expecting these materials,which have grown up to the status of support and guide, could be utilized by the learning and teaching community.


Plus One Accountancy
Plus One Accountancy Class Notes -Computerised Accounting (Chapter 12-15)
Plus One Accountancy - MS Access Presentation File by Manzoor
Accountancy Model Questions By SCERT
Accountancy Teacher Text By SCERT
Plus Two Accountancy
Plus Two Accountancy Study Notes


no image
വിഎച്ച്എസ്ഇ: ഒന്നാം വർഷ സ്കോറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാർച്ചിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം വർഷപൊതുപരീക്ഷയുടെ സ്കോറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.kerala.results.nic.in ൽ സ്കോറുകൾ ലഭിക്കും.
ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള അപേക്ഷ ജൂലൈ അഞ്ചു വരെ ഏതെങ്കിലും ട്രഷറിയിൽ നിശ്ചിത ഫീസൊടുക്കി അസൽ ചെലാൻ, വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ ഷീറ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം പോർട്ടലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മാതൃക പ്രിന്റ് ചെയ്തു പൂരിപ്പിച്ചു വിദ്യാർഥി പഠനം നടത്തുന്ന സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനു സമർപ്പിക്കണം. പ്രിൻസിപ്പൽ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് അപാകതകൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ തിനുശേഷം വിദ്യാർഥികൾക്കു കൈപ്പറ്റ് രസീത് നൽകണം.

 കൂടാതെ ജൂലൈ 16നുള്ളിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷയുടെ വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. 

പുനർമൂല്യ നിർണയത്തിനു പേപ്പറൊന്നിന് 500 രൂപയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കു 100 രൂപ പ്രകാരവും 0202–01–102–93 VHSE Fees എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒടുക്കണം.

VHSE Result 2016